Sosyal sorumluluk politikalarını önemsiyoruz

Biz Hbiar olarak sosyal sorumluluk politikalarına büyük bir özveri ile yaklaşıyor ve sosyal sorumluluklarımızı önemsiyoruz.

Çalışan Hakları ve Çalışma Koşulları

Doğal Kaynaklar

Kullanılan malzemeler geri dönüştürülebilir malzemelerdir ve doğal kaynaklar çok daha az kullanılır. Böylelikle kaynaklar sürdürülebilir metotlar ile kullanılmış ve adil şekilde tüketici ile buluşturulmuş olur.

Farkındalık

Bilinçli tüketici olmanın en önemli aşaması, farkındalık yaratılmasıdır. Farkındalık yaratıldıktan sonra tüketiciler yaptıkları alışverişlerde ürünleri sorgulamaya başlarlar. Bu sorgulama neticesinde ise konvansiyonel ya da zararlı yöntemlerle üretilmiş malzemeler yerine doğal malzemeleri tercih etmeyi daha uygun bulurlar.

Doğa Dostu

Kullanılan her bir ürün doğa dostudur. Çevre dostu malzemeler tercih edilir. Atık miktarının azaltılması ve var olan atıkların geri dönüşüm ya da ileri dönüşüm gibi yöntemlerle dönüştürülmesi de mümkündür.

Sağlıklı ve Güvenli Ürünler

Etik moda, ürünlerin insan sağlığına zararlı olabilecek kimyasallar içermemesini ve ürünlerin üretiminde çevreye zarar verilmemesini amaçlar.

Adil Ticaret

Etik moda, adil ticaret ilkelerinin uygulanmasını destekler. Bu, ürünlerin üretiminde emeği geçen herkesin haklarının korunması anlamına gelir.

Sürdürülebilirlik

Etik moda, devamlılığı olan bir anlayıştır. Her bir ürün daha uzun süreyle kullanılırken, bir yandan da dayanıklılığı ile öne çıkar.

İşçi Hakları

Etik moda, işçilerin güvenli ve adil çalışma koşullarına sahip olmalarını, ücretlerinin adil olmasını ve çalışma saatlerinin uygun olmasını sağlar.

Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı

Çalışanlarımızın, toplumun ve tüketicilerin mutluluğuna adadığımız tüm çalışmalarımızın mimarı ve en değerli sermayemiz olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusuna özel önem atfediyoruz. Tüm şirketlerimizde her hafta düzenli olarak toplanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları çalışma ortamlarımızı iyileştirmek için fikir geliştiriyor.

Çalışanlarla İlişkiler

Düzenli olarak yürütülen bilgilendirme toplantıları personele sağlık ve güvenlik için kendi sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Personelimizle işyeri sağlık ve güvenliğini tartışmak ve örnek olarak liderlik etmek, bir yönetici olarak sahip olduğumuz en iyi önleyici araçlardır.

Topluma Katkılar

Şirketimiz sadece kendi kazancı için değil, çevre ve toplumun çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi kendine görev olarak tanımlamıştır.

Böylelikle karar verirken yalnızca kâr marjlarına odaklanmak yerine, toplumun refahını düşünerek hareket etmek bizim önceliğimizdir.

Toplumsal yaşamın sürdürülebilir hale gelmesi
Kişilere sorumluluk duygusu aşılamak
İhtiyaç sahiplerinin maddi ve manevi gereksinimleri karşılamak
Hassas ve duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamak . Sosyal Sorumluluk alanında topluma yaptığımız katkılardır.

Tüm insanlığı ve toplumu ilgilendiren problemlerin üstesinden gelmek adına kâr amacı gütmeden gönüllü olarak bir çok proje gerçekleştiririz.

Bizim için bir sosyal sorumluluk projesinin ilk amacı toplumsal fayda ve geleceğe umutla bakan bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Bu amaçlarla yürüttüğümüz Sosyal Projeler;

İnsan hakları,
Çevre,
Kimsesiz çocuklar,
Yoksulluk,
Sağlık,
Eğitim,
Cinsiyet eşitliği,
Kadın, çocuk ve hayvan hakları,
Engelli bireylerin topluma kazandırılması

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zincirlerinde:

İşçi haklarına saygı duyan ve sürdürülebilir üretim yöntemleri kullanan üreticileri tercih eder. Bu sayede, çalışanların hakları korunurken, ürünlerin de çevreye zarar vermeden üretilmesi sağlanır.

Sosyal açıdan sorumlu bir tedarik zinciri inşa edebilmek için ilk önce, tedarik zincirlerinin bir haritasını çıkararak sektörler, tedarikçi bölgeler ve tüm ağ kapsamındaki sosyal sorunları değerlendirmekle başlıyoruz.

İş kanunları, ücret değerlendirmeleri, çocuk ve zorla çalıştırma istatistikleri, cinsiyet eşitliği ölçütleri ile iş sağlığı ve güvenliği gibi temel sosyal göstergeleri tanımlamak bu sürecin ilk aşamasını oluşturuyor.

Şirketimiz tedarik zincirindeki sosyal sorumluluk taahhütlerinin tam anlamıyla yerine getirilebilmesi için tüm paydaşların uygulamaları ve stratejiyi kavrayarak iş süreçlerine dahil etmesini sağlıyor.

Üst düzey lider seviyesinden başlamak üzere şirket tabanına kadar her aşamada herkesin sosyal sorumluluk konusunda aynı dili konuşarak, sosyal sorumluluğu bir kültüre dönüştürmeye çalışıyoruz.

Tedarik zincirinde modern köleliğin önüne geçmek, çocuk işçi çalıştırılmasını engellemek, karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilir kaynak kullanımını teşvik etmek için politikalar geliştiriyoruz.

Tüm bu faktörler, kırılgan tedarik zincirlerinin hüküm sürdüğü bir dünyada rekabet avantajı olarak bize geri dönüyor. Şirketimiz ve tedarik zincirleri için inovasyon ve büyümeyi desteklekliyor.

Ekonomik Sürdürülebilirlik Politikası

“2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi: Dünyamızı Dönüştürmek” (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) başlıklı bildiride 17 genel konuyu kapsayan hedefler doğrulsun da şirketimize de görev düştüğü bilinciyle hareket etmekteyiz.

Elde edilen kazanç ve etik değerler arasındaki dengenin kurulmasını sağlıyoruz. Elbette faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz mali planlamalara bağlıdır; ancak bu noktada etik değerlerden uzaklaşmamak, daha çok kar elde etmek isterken toplumu ve dünyayı tehdit eden sorunlara kulak asmamak, bizim için büyük bir problemdir.

Sürdürülebilir bir iş modeli:

Paydaşlarımızın katılımı ile ekonomik, sosyal ve çevresel hedefler de orta ve uzun vadeli odaklanmayı sağlayabilmek için rol ve sorumlulukları planlayıp uygulayarak oluşturulan bir iş modeli ortaya koyuyoruz.

Şirketin Finansal Performansı ve Stabilitesi

Finansal sistemin sağlıklı ve istikrarlı işlemesini, dolayısıyla kaynakların üretken bir şekilde tahsisini ve risklerin uygun bir şekilde yönetim ve dağılımını beraberinde getirmektedir. Finansal istikrarsızlığın ise ekonomide önemli sorunlar yaratacağını bilerek bilerek hareket etmekteyiz.

Sürdürülebilir Yatırımlar

Gelirimizin %10’undan fazlasını daha sürdürülebilir bir geleceğe yatırım için kullanmayı planladık. Finansal getiri sağlama ve sosyal etki yaratma kaygılarını dengede tutan bir yatırım anlayışı hedefledik ve bu doğrultu da faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Müşteri İlişkileri

Şirketimiz ile müşterilerimiz arasında sürekli açık bir iletişim kanalı vardır. Müşterilerimizi iyi anlamak, onların problemlerini çözmek, %100 müşteri memnuniyeti anlayışımız gereğidir.

1) Müşteri odaklı şirket kültürü %100

Tüm şirket olarak en üstten alta kadar müşteri odaklı bir zihniyete sahip bir şirketiz. Müşterilerimize karşı davranışlarımız tüm şirket olarak belirlediğimiz ortak ilke ve yönergeler üzerine kuruludur, Bizim için her müşteri çok değerlidir. Kendinizi iyi hissetmeniz için ve ihtiyaçlarınıza cevap vermek için yanınızdayız. .

2) Geri Bildirim

Ürün üretiminden pazarlama faaliyetlerine kadar müşterilerimizle sürekli etkileşim halinde oluruz. Onların düşünceleri ve fikirleri bizi her zaman daha da iyi deneyimler yaşamamıza sebep olmuştur.

3) Müşteri Deneyimi

Müşterilerimiz ile ilk tanışmadan son ana kadar her aşamada etkileşim halinde olmak bizi son derece mutlu kılar.

Adil Fiyat Politikası

Kullandığımız hammaddenin, ürünün ve çalışma koşullarımızın emeğini ve diğer masraflarımızı karşılayacak ve ayrıca mensup olduğu sosyal tabakanın standardına uygun şekilde yaşamasını mümkün kılacak seviyede bir fiyat politikası belirleriz.

İnovasyon ve Teknoloji

Doğal kaynakları gözeten, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik eden modern teknolojileri kullanıyoruz. Amacımız, çevresel ve çevreyle ilgili riskleri büyük ölçüde azaltmak, sürdürülebilirliği sağlamaktır.

Müşterilerimize yeni veya iyileştirilmiş ürünler ortaya çıkarmak için çalışırız.

Şimdi Sorgulayın ve Başlayın

Projenizi bize anlatın, size hemen dönüş yapalım!